relejska zaščitaganting

testna oprema

Analizator frekvenčnih relejev - AFREL

afrel_funkcije

AFREL funkcije

Kronometrični izvor pomožne napetosti - KENTAUX

kentaux_funkcije

KENTAUX funkcije

Simulator odklopnika CBS-12, CBS-10

Uporaba:

cbs_12_field cbs_12_desktop

CBS-12 pripravljen za uporabo na terenu in za laboratorijsko uporabo

cbs_10

CBS-10 terenska uporaba