relejska zaščitaganting

Napetostni in časovni releji

Eno-fazni pod ali nad-napetostni zakasnjeni rele V1Y

Samonapajana zaščita dobavljiva v:

slika_V1Y_min_h4 slika_V1Y_max_Hx4

V1Y_min_h4, V1Y_max_Hx1

3-fazni pod in nad-napetostni zakasnjeni rele V3Y

Samonapajana zaščita dobavljiva v:

slika_V3Y_min+max_HX4 slika_V3Y_min+max_H4_b

V3Y_min+max_Hx4, V3Y_min+max_H4